Генеологија   Задужбина   Активности   Личности   Галерија  Контакти

   

АКТИВНОСТИ     

Братсво Жарковића је основало Одбор, донели Статут 2004-те на сабрању братства у Требињу, и регистровано је као правно тело. За првог председника Братства изабран је Драгутин Жарковић. Регистрован је печат, грб, застава и химна Братства. Сабори се одржавају сваке друге године и то сваки наредни на другом месту, важном из живота Жарковића. На сабрањима се разматрају питања од важности за породицу и њен напредак, и као заједнице, и сваког појединог члана.